Minska ditt drickande

Som alla vet orsakar alkohol problem hos en del individer, vilket leder till stora kostnader för samhället. Samtidigt är alkohol alldeles för rotat i vår kultur för att det skulle gå att förbjuda den helt. Dels röstade man ju faktiskt nej till ett spritförbud på 1920-talet, dels tjänade inte direkt spritförbudet i USA vid samma tid som ett inspirerande exempel.

Att förbjuda alkohol är inte en framkomlig väg, men däremot har samhället vidtagit andra åtgärder för att begränsa drickandet. Det statliga alkoholmonopolet är en sådan åtgärd, de relativt höga skatterna på alkohol är en annan. Ett stort ansvar ligger dock på individen själv, även om exempelvis Folkhälsoinstitutet kan bistå med hjälp på olika sätt.

Om du själv känner att din konsumtion av alkohol är för hög kan du försöka sätta upp mål för att minska den. Det kan handla om att ta en vit månad, eller att sätta en maxgräns för hur mycket alkohol du som mest får dricka under ett och samma tillfälle. Det kan också handla om att bestämma dig för att du endast får dricka alkohol vid specifika tillfällen, eller tvärt om: att du inte ska dricka alkohol vid ett visst tillfälle. Det speciella tillfället kan vara jul, nyår eller något helt annat, det beror helt och hållet på hur ditt liv ser ut.